سامانه نشریه پژوهش های دستوری

دوفصلنامه پژوهش های دستوری زبان فارسی یک نشریه علمی تخصصی می باشد که از سوی مؤسسه آموزش عالی دانشستان به عنوان مؤسسه پیشرو در پژوهش علوم انسانی در ایران منتشر می شود.

دوفصلنامه پژوهش های دستوری زبان فارسی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

جهت ارائه مقاله با ایمیل Nashr@sdi.ac.ir ویا با شماره تلفن:۰۸۶۴۲۳۴۱۱۵۶ و ۰۸۶۴۲۳۴۱۱۵۲ و ۰۸۶۴۲۳۴۱۱۵۴ در ارتباط باشید.

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.