تغذیه

تغذیه دانشجویی : جهت استفاده از سلف سرویس دانشجویان باید فیش  به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال به حساب بانک ملت ۴۴/۱۴۳۷۱۳۸۰واریز نموده وجهت رزرو به پروفایل خود مراجعه نمایند.

.

.

.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.