نظام وظیفه

  • نظام وظیفه دانشجویان: دانشجویان باید در زمان ثبت نام نسبت به گرفتن معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند  قابل ذکر است عواقب عدم مراجعه جهت جهت گرفتن معافیت تحصیلی  به عهد خود دانشجو می باشدو دانشجویان انصرافی  و فارغ التحصیل حتما در زمان تسویه حساب باید برگه نظام وظیفه خود را از امور دانشجویی دریافت نمایند

.

.

.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.