تعاریف دانشجویی

  • اهم وظایف و اختیارات حوزه دانشجویی :

این معاونت عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات به دانشجویان است و همچنین تعیین خط مشی کلی در مسائل امور رفاهی، فوق برنامه ،مشاوره، بهداشت و درمان از دیگر وظایف این حوزه معاونت به شمار می رود .

  • مسئولیت ها

این معاونت می کوشد تا با بهره گیری از دانش روز , و با در نظر گرفتن شان والای دانشجو , در نیل به اهداف زیر تمام امکانات و اقدامات را تا حصول بهترین نتیجه پیگیری نماید .

۱- ارتقاء خدمات رفاهی و معیشتی به دانشجویان

۲- ایجاد روحیه نشاط و پویایی دانشجویی و برگزاری اردوها و مناسبتها
۳- انجام برنامه های و  برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی
۴- ارائه تسهیلات دانشجویی رفاهی و تغذیه (اعطاء وام -تغذیه – بیمه و…
۵- ارائه تسهیلات خوابگاهی به دانشجویان مجرد و متأهل

۶- مشاوره و راهنمایی دانشجویان , ارائه خدمات روانشناختی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.