تعاریف

  • اهم وظایف و اختیارات حوزه اداری – مالی:

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارایی ها ، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرایی ضوابط مربــوط  به  کارکنان ، تامیـن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ایـــن معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامـــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به کارکنان ، تامین و توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.