تعاریف پژوهشی

  • اهم وظایف و اختیارات حوزه پژوهش و فناوری :

۱- بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
۲- همکاری جهت برگزاری همایش ها ، کنفرانس های علمی و طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی
۳- نظارت بر امور کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی و انتشارات علمی اساتید
۴- برقراری رابطه با سازمانها و مراکز صنعتی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی
۵- نظارت به آزمایشگاهها و کارگاهها و تجهیز آن
۶- راهبری فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.