ساوه پژوهی

کلیه ساوه پژوهان عزیز میتوانند جهت ارائه آثار خود در این صفحه با شماره تلفن ۰۸۶۴۲۳۴۱۱۲۶ تماس حاصل نمایند

—————————————
نثر الدر ابوسعید آوی

من نثر الدر- سفر الاول

من نثر الدر- سفر الثانی

من نثر الدر -سفر الثالث

من نثر الدر – سفر الرابع

نثر الدر- جزء الاول
—————————————
ابن سهلان ساوجی
—————————————
الانس و العرس ابوسعد الآبی
—————————————
شرح رساله الطیر

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.