معاونت اداری و مالی -عمرانی

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان ، تامیــــن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای برخوردار است ایـــن معاونت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامـــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبـرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبـارات لازم به کارکنان،تامین وتوزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

 

 ————————————–فرم ها——————————-

فرم دریافت وام ۱

فرم دریافت وام ۲

معاونت عمرانی

اهم وظایف و اختیارات

– بازدید از اراضی موسسه و پیگیری اخذ سند های مربوطه.

– نظارت بر کلیه فعالیتهای عمرانی (پیمانی و امانی)

– بررسی صورت وضعیت ارائه شده از طرف پیمانکاران.

– فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها.

– اخذ نظر کمیسون معاملات موسسه در خصوص مناقصات انجام شده و تنظیم قراردادها.

– تعمیر و نگهداری ساختمان.

معاون اداری ومالی -عمرانی

آقای مداحی

شماره تماس :۴۲۳۴۱۱۳۹ -۰۸۶

————————————————————–

مدیر اداری ومالی – عمرانی : مرتضی وفایی

شماره تماس :۴۲۳۴۱۱۳۹ -۰۸۶

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.