حراست

حراست به عنوان یک واحد نظارتی و کنترلی در دستگاه در مجموعه حوزه ریاست دانشگاه فعالیت می کند. براساس قانون وظایف حراست در ۴ محور حفاظت پرسنلی ،حفاظت اسناد و مدارک ، حفاظت فیزیکی و حفاظت رایانه تعریف شده است.
اهم وظایف حراست در دانشگاه عبارت است از تعیین مشاغل حساس ، بررسی صلاحیت افراد جهت اشتغال در مشاغل حساس ، شناسایی عناصر متعهد و کارآمد در جهت رشد و ابقاء آنان در محیط ، جلوگیری از رشد عناصر ناسالم ، شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی و مسئله دار ، پیشگیری از نفوذ و عوامل ضدانقلاب داخلی و خارجی در محیط های اداری ، شناسایی تخلفات عمده مانند : فساد مالی (اختلاس و ارتشاء) زمینه ها و مکانیزم انجام آن ها و … حفاظت از تأسیسات بمنظور جلوگیری از بروز خطرات و تهدیدات امنیتی ، تهیه طرح های حفاظتی و امنیتی و صدور دستورالعمل های لازم و … می باشد. ارائه مشاوره و خدمات امنیتی لازم در چارچوب های تعریف شده به پرسنل و مدیران واحدها و دانشجویان دانشگاه از جمله وظایف حراست بوده ، در این راستا حراست با همه معاونتها و واحدهای دانشگاهی از جمله حوزه آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی در تعامل بوده که خواسته ها و مطالب منطقی و قانونی دانشجویان اعم از سیاسی ، فرهنگی ، صنفی را به مسئولین مربوطه انتقال و پیگیری می نماید.
اقدامات صیانتی و پیشگیرانه (تقدم پیشگیری بر درمان) از سیاستهای اصولی و راهبردی حراست ، خاصه در حوزه های آموزشی فرهنگی بوده که در این راستا از نظرات و پیشنهادات سازنده دانشجویان عزیز استقبال می شود.

 

ارتباط با حراست:Herasat@sdi.ac.ir

۰۸۶-۲۳۴۱۱۴۱

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.