کمیته انضباطی

انقلاب اسلامی که بر برکت نفس قدسی حضرت امام ( ره) و خون مطهر شهدای والامقام به ثمر نشست حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشر جوان و دانشجو بود .

دانشگاهها به تحقیق یکی از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند از این روی مسائل فرهنگی دانشگاهها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد عنایت خاص بوده است .

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی وتامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی , هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگرازاهداف مهمی مهمی محسوب می شوند که شوراهای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردید .

بدیهی است با وجود اعضای دانشمند و دانشجودر ترکیب شوراها , توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزوه اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شوراها تلقی می شوند .

در هر حال شورای انضباطی دانشجویان بعنوان  نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی , وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان مد نظر داشته و از هر گونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند , اجتباب ورزد .

هر چند که در مواردی تنبیه اجتناب ناپذیر است اما با تاکید به پرهیز از هر گونه تجسس و تفتیش ضرورت دارد که این برخورد توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد .لذا شورای انضباطی اولین مراحل را از ارشاد و تذکر آغاز نموده و زمینه اجتناب از تخلف ومیل به اصلاح را در فرد خاطی و ایجاد محیط سالم فراهم نماید .

اهم وظایف شورای ( کمیته ) انضباطی دانشجویان;

 

۱- نظارت و کنترل داشتن دانشجویان در تمام مقاطع و دوره ها و همه واحدهای دانشگاهی  اعم از محیط های آموزش و رفاهی ….

۲- انجام امورات ستادی شورای انضباطی دانشجویان شامل مکاتبات با ادارات و سازمانهای دولتی و….

۳-وصول شکایات و گزارشهای رسمی و غیر رسمی ( حقوقی یا حقیقی) در خصوص دانشجویان و بررسی و تحقیق در این زمینه

۴- پیگیری تخلفات آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان طی مراحل تشکیل پرونده از طریق مصاحبه و….

۵- تشکیل جلسات بدوی و تجدید نظر و طرح پرونده های انضباطی دانشجویان مورد نظر

۶- انجام مکاتبات مستمر و مدرن با شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و ارائه گزارشهای  لازم

۷- انجام سایر امور محوله در راستای اهداف و شرح وظایف در حوزه معاونت دانشجویی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.