معاونت دانشجویی وفرهنگی

این معاونت عهده دار سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ارائه خدمات به دانشجویان است . و همچنین تعیین خط مشی های کلی در مسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، مشاوره ، بهداشت و درمان و امور فرهنگی دانشجویان از دیگر وظایف این حوزه معاونت به شمار می رود .

این معاونت می کوشد تا با بهره گیری از دانش روز , و با در نظر گرفتن شأن والای دانشجو , در نیل به اهداف زیر تمام امکانات و اقدامات را هم سو و تا حصول بهترین نتیجه پیگیری نماید .

۱– نشر و گسترش فرهنگ والای انسانی , اسلامی متناسب با شئون دانشجویی و دانشگاه

۲- ارتقاء خدمات رفاهی و معیشتی به دانشجویان

۳- انجام خدمات مشاوره ای با رویکرد افزایش راندمان تحصیلی و کاهش اضطراب و نگرانی های دانشجویی

۴- جلب مشارکت دانشجویان در فرهنگی و علمی

۵- ارتقاء سلامت جسمی , روحی و اجتماعی دانشجویان

۶- آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان

۷- ایجاد روحیه نشاط و پویایی دانشجویی و برگزاری اردوها , جشن ها, مراسم و مناسبتها

۸- برگزاری کلاسهای فوق برنامه و امور فرهنگی

۹- استفاده از تجربیات علمی و دانشگاهی دانشجویان داوطلب سال بالا برای دانشجویان ورودی جدید و ایجاد زمینه تعامل میان آنها

۱۰- انجام برنامه های ورزشی نظیر برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی تربیت بدنی و…..

۱۱- ارائه تسهیلات دانشجویی رفاهی و تغذیه ( اعطای وام -تغذیه -بیمه -اقلام یارانه ای )

 ۱۲- بستر سازی مشارکت های صنفی دانشجویی در قالب شوراهای صنفی دانشجویان

۱۳- جلب مشارکت دانشجویان داوطلب در امور جاری از طریق کار دانشجویی

۱۴- ارائه تسهیلات خوابگاهی به دانشجویان مجرد ومتأهل

۱۵- تأمین امکانات و تجهیزات , ساخت آماده سازی خوابگاه های جدید , تعمیرات و نگهداری از تجهیزات و تأسیسات موجود

۱۶- ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی ,پیرا پزشکی و بهداشتی دانشجویی

۱۷-مشاوره و راهنمایی دانشجویان , ارائه خدمات روانشناختی

۱۸- بررسی مسائلی که بر اساس قوانین ,  به کمیته انظباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند ,در کمیته بدوی و تجدید نظر

معاونت دانشجویی و فرهنگی با در نظر گرفتن اهداف فوق  از نظر تشکیلات سازمانی دارای بخشهای زیر می باشد است :

  • مدیریت امور دانشجویی
  • مرکز مشاوره دانشجویی
  • اداره درمان دانشجویی
  • اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی
  • کمیته انظباطی دانشجویان
  • واحدهای اداری ( حسابداری - بایگانی - انبارداری -کارپردازی )

																	

 

 مسئول امور فرهنگی : علی غفاری

شماره تماس : ۴۲۳۴۱۱۴۱ – ۰۸۶

مسئول امور دانشجویی: مصطفی صفا

شماره تماس : ۴۲۳۴۱۱۴۷ – ۰۸۶

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.