معاونت آموزشی و پژوهشی

اهم وظایف واختیارات

جهت اعتلای سطح علمی موسسه در باب پژوهش ، اهم وظایف و اختیارات حوزه معاونت پژوهشی به شرح زیر می باشد:

– انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

– همکاری جهت برگزاری همایش ها ، کنفرانس های علمی و طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی .

– نظارت بر امور کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی و انتشارات علمی اساتید و نشریات .

– برقراری رابطه با سازمانها و مراکز صنعتی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی

– نظارت به آزمایشگاهها و کارگاهها و تجهیز آن .

– راهبری فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی .

انجام طرحهای تحقیقاتی

با توجه به اهمیت تحقیقات , این قسمت پیگیر طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی ، اساتید و دانشجویان جهت طرح در شورای پژوهشی تا رسیدن به پایان کار می باشد .

چشم انداز آینده

حوزه معاونت پژوهشی جهت پیشبرد امور تحقیقاتی واحد ، امور زیر را دنبال می نماید:

– تشویق اساتید جهت ارئه مقالات در کنفرانس های بین المللی.

– افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی با توجه به موقعیت صنعتی شهرستان ساوه.

– تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها با توجه به توسعه روز افزون دانشگاه و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش .

-راه اندازی مجلات علمی -پژوهشی در کلیه رشته ها

-برگزاری همایش های داخلی ,منطقه ای سخنرانی علمی

-افزایش سطوح مکانیزاسیون اداری در حوزه های مختلف دانشگاه و توسعه ICT

– استفاده بهینه و کامل از بودجه اختصاصی حوزه پژوهش

معاونت آموزش و پژوهش :دکتر غلامرضا نجفی

——————————————–

مدیر آموزش : امیرحسین افرادی

شماره تماس: ۴۲۳۴۱۱۵۶ – ۰۸۶

مدیر فناوری وپژوهش : مهندس محمد پیمانی

۴۲۳۴۱۱۲۶ – ۰۸۶

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.