ارائه مقاله توسط آقایان مهندس بهنام خنک خان ومهندس محمدپیمانی

عنوان : بررسی فناوری اطلاعات در افزایش روحیه کارآفرینی کارکنان

محل برگزاری : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی قم

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.