ارائه مقاله توسط آقایان مهندس بهنام خنک خان-مهندس محمدپیمانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی

محل برگزاری‌: دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.