زمانبندی حذف واضافه مهرماه۹۲

قابل توجه دانشجویان محترم

برای کلیه رشته ها امکان انتخاب واصلاح واحد تا ساعت ۷صبح روز  شنبه مورخ ۹۲/۶/۲۳ امکان پذیر می باشد

حذف واضافه طبق زمان بندی جدول ذیل به صورت اینترنتی برگزارمیگردد.

شنبه

۹۲/۶/۳۰

کامپیوتر(کاردانی وکارشناسی)

ساختمان

معماری

یکشنبه

۹۲/۶/۳۱

ماشین ابزار

تاسیسات

حسابداری

دوشنبه

۹۲/۷/۱

برق الکترونیک (کاردانی وکارشناسی )

فناوری اطلاعات (کاردانی وکارشناسی )

——

 

 

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل (فقط تا سقف ۲۴ واحد باقیمانده داشته باشند) میتوانند طبق جدول زمانبندی درتاریخ مربوط به رشته خود دردانشگاه حضوریابند وانتخاب واحد خودرا تکمیل نمایند.

لازم به ذکراست جهت انجام دادن حذف واضافه سقف بدهی دانشجویان  حداکثر ۰۰۰/ ۵۰۰ ریال می  باشد .

شروع کلاسها ازتاریخ ۹۲/۶/۲۳می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        امورآموزش

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.