برگزاری سمینار شماره ۴

سمینار با عنوان سیستم خبره فازی برای تشخیص خرابی های سازه های بتنی در سمعی بصری موسسه دانشستان با حضور دانشجویان واساتید توسط آقای مهندس مهدی الیاسی مدیر گروه محترم رشته عمران ومعماری در روز چهار شنبه مورخ ۹۲/۲/۲۵ برگزار گردید .

گزارش تصویری مربوط به این سمنیار را می توانید از این لینک دنبال نمایید .

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.