سمینار شماره ۴

عنوان : سیستم خبره فازی برای تشخیص خرابی های سازه های بتنی .

ارائه دهنده : مهندس مهدی الیاسی

زمان : چهارشنبه ۲۵-۰۲-۱۳۹۲ ساعت ۱۲ الی ۱۳

مکان : سمعی بصری شماره ۱۲۱

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.