سمینار شماره سه

برگزاری سمینار با عنوان کارآفرینی در سال حماسه اقتصادی توسط آقای مهندس خنک خان در سمعی بصری موسسه با حضور دانشجویان و اساتید روز شنبه مورخ ۲۱-۰۲-۱۳۹۲ ارائه گردید .

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.