موسسه آموزش عالی دانشستان واقع در شهر صنعتی کاوه، جهت سرایداری به طور تمام وقت نیاز به یک نفر همکار با شرایط ذیل دارد:

موسسه آموزش عالی دانشستان واقع در شهر صنعتی کاوه، جهت سرایداری به طور تمام وقت نیاز به یک نفر همکار با شرایط ذیل دارد:
۱- متاهل.
۲- بومی شهر ساوه و اطراف آن.
۳- حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار و رفاه اجتماعی.
۴- مراجعه و تکمیل فرم استخدام و قراردادی در روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۴ اردیبهشت از ساعت ۸ الی ۱۴ بعد از این تاریخ مراجعه نشود.
۵- جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۴۲۳۴۱۱۴۷ تماس حاصل نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.