بدین وسیله به اطلاع می رساند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ لغایت روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ واحد آموزش و مالی دانشستان، با توجه به تعطیلات ایام نوروز و به روز رسانی سیستم تعطیل می باشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ لغایت روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ واحد آموزش و مالی دانشستان، با توجه به تعطیلات ایام نوروز و به روز رسانی سیستم تعطیل می باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.