دانشجویان گرامی باسلام. به علت بارش برف و برودت هوا، فردا دوشنبه ۲۴ بهمن ماه، کلیه واحد های اداری و مالی ، آموزشی و پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی ، دانشستان تعطیل است.

دانشجویان گرامی باسلام. به علت بارش برف و برودت هوا، فردا دوشنبه ۲۴ بهمن ماه، کلیه واحد های اداری و مالی ، آموزشی و پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی ، دانشستان تعطیل است.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.