دستورالعمل برگزاری امتحانات

به نام خدا


دستورالعمل برگزاری امتحانات

بر اساس مصوبات شورای آموزشی مؤسسه دانشستان دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اوّل سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- تاریخ شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱می باشد، لذا ضرورت دارد دانشجویان محترم پس از تسویه بدهی و دریافت کارت آزمون مطابق با تاریخ و ساعت امتحان سر جلسه آزمون شرکت نمایند. لازم به ذکر است از روز پنجشنبه مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۱ دریافت کارت آزمون فعال می گردد.

۲- دانشجویانی که کارت شناسایی و برنامه امتحان پایان ترم (کارت آزمون (همراه نداشته باشند، به هیچ عنوان اجازه ورود به حوزه امتحانات را ندارند.

۳- در زمان امتحانات از آوردن وسایل اضافی مانند کیف، کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین حساب، تلفن همراه، پلیر و هرگونه وسیله الکترونیکی دیگر به دانشگاه خودداری کنید.

۴- همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی از قبیل ماشین حساب، تلفن همراه، پلیر و همچنین جزوه و کتاب به عنوان تخلف محسوب شده و برابر مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

۵- با عنایت به این که درهای ورودی حوزه امتحانات رأس ساعت شروع آزمون بسته می شود، دست کم ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون در حوزه برگزاری امتحانات حضور داشته باشید.

۶- به تعداد سؤالات، تعداد صفحات، عنوان رشته، عنوان درس و شماره درس در سربرگ دقّت نموده در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مراقب را در جریان قرار دهید.

۷- دقّت فرمایید سوال و/یا پاسخنامه مربوط به خودتان باشد.

۸- پاسخنامه ها را تمیز و بدون تاخوردگی تحویل نمایید و کادر مخصوص را فقط با خودکار امضا نمایید.

۹- دانشجویان گرامی تاکید می گردد در صورت عدم حضور سر جلسه امتحان برای هر درس نمره صفر منظور می گردد و امکان آزمون مجدد و یا حذف درس وجود ندارد.

۱۰- دانشجویانی که همزمان دو یا چند امتحان دارند موظّفند قبل از شروع امتحان، نام هر دو درس یا دروس خود را به مراقب امتحانات اعلام نمایند، تا برای هر درس پاسخنامه ای جداگانه به ایشان تحویل شود.

۱۱- برگه حضور و غیاب را صرفاً با خودکار امضا نمایید.

۱۲- دانشجویانی که همزمان دو یا چند امتحان دارند موظّفند قبل از شروع امتحان، نام هر دو درس یا دروس خود را به مراقب امتحانات اعلام نمایند، تا برای هر درس پاسخنامه ای جداگانه به ایشان تحویل شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.