رؤسای محترم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

با سلام و احترام؛

جهت گیری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به سوی آموزش الکترونیکی، به منزله بهترین راه برای حفظ و استمرار آموزش در دوره همه گیری بیماری کووید- ۱۹ از سال تحصیلی گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد. از جمله آثار و پیامدهای این نوع آموزش، موضوع نحوه ارزشیابی از میزان و کیفیت یادگیری دانشجویان بوده است. بدین وسیله و در حالی که تا پایان نیمسال تحصیلی فرصت مناسبی وجود دارد، انتظار میرود به نحوی برنامه ریزی شود که:

۱ –  با فرض استمرار وضعیت اضطراری در همه مناطق کشور تا پایان نیمسال دوم۱۳۹۹- ۱۴۰۰برنامه ریزی و اقدامات لازم برای ارزشیابی مستمر از دانشجویان صورت پذیرد تا سهم آزمون پایان نیمسال در تعیین نمره نهایی دانشجو به میزان حداقلی، تخفیف پیدا کند؛

۲ – در مناطق کم خطر از نظر همه گیری بیماری، زمینه حضور دانشجویان در دانشگاه برای شرکت در آزمون پایان نیمسال، بررسی و مقدمات برگزاری امتحان حضوری در نظر گرفته شود. تدبیر دانشگاه در برگزاری امتحان حضوری باید با حفظ و مراعات دقیق همه پروتکلهای بهداشتی و آخرین دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگ باشد؛

۳ – این تصمیم از هم اکنون به دانشجویان اطلاع رسانی شود تا آنها از احتمال برگزاری آزمون پایان نیمسال خود به صورت حضوری، اطلاع داشته باشند. اطلاع رسانی باید از مجاری مختلف رسمی دانشگاه و با اطمینان از وصول آن از سوی همه دانشجویان انجام شود تا این تصمیم در آستانه اجرا، با اعتراض دانشجویان مبنی بر بیاطلاعی یا اطلاع رسانی ضعیف دانشگاه، رو به رو نشود.

باآرزوی توفیق الهی

خاکی صدیق

معاون آموزشی

برای دریافت اصل بخشنامه کلیک نمایید

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.