آدرس سامانه آموزش مجازی

استادان محترم ودانشجویان گرامی:

برای ورود به سامانه آموزش مجازی موسسه دانشستان (طبق ساعت تشکیل کلاس ها –  ارائه شده توسط واحد آموزش ) به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

http://Class.sdi.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.