قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری برای پیگیری وضعیت پروپوزال خود به بخش (وضعیت پروپوزال ها) در صفحه اصلی وبسایت موسسه مراجعه نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.