قبولی فارغ التحصیلان موسسه دانشستان در مقطع دکتری

آقای مهدی رضائی رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

آقای هرسج ثانی رسته برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

قبولی در مقطع دکتری را به  این عزیزان تبریک عرض نموده واز خداوند منان پیشرفت روز افزون خواهانیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.