مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

۱- کپی شناسنامه

۲- کپی کارت ملی

۳- اصل مدارک شناسایی (شناسنامه – کارت ملی)

۴- کپی آخرین مدرک تحصیلی

۵- اصل مدرک تحصیلی

۶- سه قطعه عکس پرسنلی

مدارک نامبرده  شده در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.