جلسه دفاع از پایان نامه در رشته مهندسی برق قدرت

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ برگزار می گردد.
۱- آقای سیدمحمد شاعف
۲- آقای مظفر هرسج ثانی
۳- آقای حسن صدری.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.