جلسه دفاع از پایان نامه رشته مهندسی پزشکی

دینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ برگزار می گردد.
۱- آقای علیرضا شیخی
۲- آقای سعید نیک بخش
۳- خانم سیده فرشته کیا.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.