جلسه دفاع از پایان نامه در رشته حسابداری

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ برگزار می گردد.
۱- آقای علی پیرزادی
۲- آقای میلاد سعیدپور
۳- آقای حمیدرضا قربانیان
۴- آقای حسن الطافی
۵- آقای یاسر حسین پناه
۶- آقای حسن خوشکلام.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.