جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ برگزار می گردد.
۱- خانم سپیده نقدی
۲- خانم راحله رزازی
۳- خانم فائزه هادی
۴- خانم مینا سادات مظلوم
۵- آقای نقی صفرعلیزاده
۶- خانم معصومه محمدی
۷- خانم سارا ترابی
۸- خانم مهدیس آسا
۹- خانم هاجر عباس اغلی
۱۰- خانم معصومه مهربان.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.