جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

به  اطلاع کلیه دانشجویان  و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷  برگزار می گردد.

۱- سید موسی محرابی

۲- محمود هیزجی

۳- یوسف فیروز

۴- زهره آقا حسینی

۵- حامد جوادی

۶- امیر آرین فر

۷- فاطمه قلیچ خانی

۸- صادق کاظمی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.