خانم آذین غفوری رحیم آبادی

خانم آذین غفوری رحیم آبادی
دانشجوی محترم مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی
سلام علیکم

احتراماً پروپوزال جنابعالی به راهنمایی استاد آقای دکتر مهدی طاهری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ در جلسه شماره ۵/ت شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی دانشستان تأیید گردید. مهلت دفاع از پایان¬نامه تحت عنوان « طبقه بندی سیگنال های قلبی توسط ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ویژگی های نمای لیاپانوف ،آنتروپی طیفی و نمودار پوینکر » از تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ می¬باشد.
طبق ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیمسال) است.

دکتر صفدر حبیبی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.