قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشستان – ورودی ۹۶

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشستان – ورودی ۹۶
لیست اسامی و ساعت ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۹ به شرح زیر اعلام می گردد:

* سمیره شاهمرادنهال
استاد راهنما : دکتر فراهانی
ساعت ۸:۰۰

* شهلا اصغری
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۸:۱۰

* علی رضا بختیاریان
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۸:۲۰

* علی بیاتی
استاد راهنما : دکتر فرنام
ساعت ۸:۳۰

* بهنام حاجیلو
استاد راهنما : دکتر سلطانی
ساعت ۸:۴۰

* حسین حادرباشلو
استاد راهنما : دکتر سلطانی
ساعت ۸:۵۰

* رویا حبیبی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۴:۰۰

* علی حسینی
استاد راهنما : دکتر سلطانی
ساعت ۱۴:۱۰

* جواد دهقانی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۴:۲۰

* سید محمد جواد رضوی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۴:۳۰

* سعید سخنوری دستجردی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۴:۴۰

* ملیکا سرخابی
استاد راهنما : دکتر فرنام
ساعت ۱۴:۵۰

* محمد مهدی سرودی
استاد راهنما : دکتر فراهانی
ساعت ۱۵:۰۰

* هومن آقاباقر
استاد راهنما : دکتر فرنام
ساعت ۱۵:۱۰

* حمید شفیعیان
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۵:۲۰

* مهدی شیری پیر آغاج
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۵:۳۰

*رضا عبدالکریمی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۵:۴۰

* امیر کیوان فیروزنافذی
استاد راهنما : دکتر فراهانی
ساعت ۱۵:۵۰

* فرشید مجد توپکانلو
استاد راهنما : دکتر فرنام
ساعت ۱۶:۰۰

* مرتضی مرادی
استاد راهنما : دکتر فرنام
ساعت ۱۶:۱۰

* ابراهیم نظری
استاد راهنما : دکتر فراهانی
ساعت ۱۶:۲۰

* محمد مهدی نوری
استاد راهنما : دکتر سلطانی
ساعت ۱۶:۳۰

* ارسلان نیکخواه بهرامی
استاد راهنما : دکتر فراهانی
ساعت ۱۶:۴۰

* حسام هاشمی
استاد راهنما : دکتر فرنام
ساعت ۱۶:۵۰

* عماد هرسینی
استاد راهنما : دکتر سلطانی
ساعت ۱۷:۰۰

* رضا حسینعلی بیکی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
ساعت ۱۷:۱۰

دانشجویان عزیز موظفند در مدت ۱۰ دقیقه، ارائه خود را در قالب یک فایل پاورپوینت به انجام رسانند و حضورشان از ابتدای ساعت شروع جلسه الزامی خواهد بود.
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه برای کلیه دانشجویان عزیز اجباری است و به صورت تاثیر مثبت در نمره پایان نامه آن ها لحاظ خواهد شد. بدیهی است کلیه کلاس های درس در این روز برگزار نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.