تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برای دریافت تقویم آموزشی به صورت فایل  PDF بر بروی لینک زیر کلیک نمایید.

_CADEE6EDE320C2E3E6D2D4ED20E3E6D3D3E52D313430312E786C7378_

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.