تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برای مشاهده – لطفا روی عکس های زیر کلیک نمایید.

عکس شماره۱

عکس شماره ۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.