آقای بهنام عبدی

نام و نام خانوادگی: بهنام عبدی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

موضوع پایان نامه :

تشخیص گلوبول های خون سالم وناسالم با استفاده از پردازش تصویر با بکارگیری الگوریتم SVM

استاد راهنما: دکتر مهدی طاهری

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.