آقای محمد عابدینی

نام و نام خانوادگی: محمد عابدینی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

موضوع پایان نامه :

استخراج ریت های قلبی، و حرکتی نوزادان به روش غیر تهاجمی

استاد راهنما: دکتر مهدی طاهری

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.