آقای احمد هاشمی

نام و نام خانوادگی: احمد هاشمی

رشته تحصیلی: برق – قدرت

موضوع پایان نامه :

طراحی وساخت درایو موتور سوئیچ رلوکتانس

استاد راهنما: دکتر پیام واحدی

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.