آقای محسن غفاری ارسون

نام و نام خانوادگی: محسن غفاری ارسون

رشته تحصیلی: برق

موضوع پایان نامه :

استراتژی بهره برداری از سیستم های قدرت در حضور نیروگاه های بادی و مشارکت بارهای هوشمند در شبکه قدرت وبیان تپولوژی بکارگیری نیروگاه های بادی در بازار برق

استاد راهنما: دکتر علائی

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.