موسسه دانشستان از تاریخ ۹۷/۰۵/۲۷ لغایت ۹۷/۰۶/۰۵ تعطیل می باشد

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و مراجعه کنندگان گرامی می رساند موسسه دانشستان از تاریخ ۹۷/۰۵/۲۷ لغایت ۹۷/۰۶/۰۵ تعطیل می باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.