آقای مرتضی کریمی

نام و نام خانوادگی: مرتضی کریمی

رشته تحصیلی: حسابداری

موضوع پایان نامه :

بررسی ارتباط بین ارزش شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات جریان نقد عملیاتی و سود خالص

استاد راهنما: دکتر محمد رضا فتحی

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.