دفاع پایان نامه آقای صالح سبحانی

نام و نام خانوادگی:صالح سبحانی

رشته تحصیلی:برق قدرت

مقطع کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه :

…..

استاد راهنما:دکتر حبیبی

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۹۷/۴/۷

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.