دفاع پایان نامه خانم زهرا طریقت فرد

نام و نام خانوادگی:زهرا طریقت فرد

رشته تحصیلی:حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه :

بکار گیری تکنیک نگاشت خود سازمانده و فنون تصمیم گیری چند معیاره جهت بخش بندی مشتریان بانک قوامین شعب استان تهران

استاد راهنما:محمدرضا فتحی

تاریخ دفاع: چهارشنبه ۹۷/۲/۵

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.