دفاع پایان نامه خانم فرشته پارسی

نام و نام خانوادگی:فرشته پارسی

رشته تحصیلی:حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه :

انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک تاپسیس

استاد راهنما:محمدرضا فتحی

تاریخ دفاع: چهارشنبه ۹۷/۲/۵

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.