دفاع پایان نامه خانم فیروزه شیخی

نام و نام خانوادگی:فیروزه شیخی

رشته تحصیلی:حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه :

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی شبکه مصنوعی و خو در گرسیو میانگین متحرک انباشته

استاد راهنما:محمدرضا فتحی

تاریخ دفاع: چهارشنبه ۹۷/۲/۵

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.