دفاع پایان نامه آقای خیراله حانی

نام و نام خانوادگی:خیراله حانی

رشته تحصیلی:حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه :

بکارگیری روش پرومته و الگوریتم رقابت استعماری جهت پیش بینی درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:محمدرضا فتحی

تاریخ دفاع: چهارشنبه ۹۷/۲/۵

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.