دفاع پایان نامه خانم حدیثه محمدعلی

نام و نام خانوادگی:حدیثه محمد علی

رشته تحصیلی:حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه :

ارزیبی عملکرد شعب بانک ایران زمین با تلفیق تحلیل پوششی داده ها و تکنیک وزن دهی بهترین پرترین

استاد راهنما:محمدرضا فتحی

تاریخ دفاع: چهارشنبه ۹۷/۲/۵

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.