سمینار آئین نامه تحریر دفاتر قانونی

سمینار آئین نامه تحریر دفاتر قانونی و قوانین مرتبط با آن در  مورخ ۹۶/۹/۲۳ در سالن همایش های موسسه دانشستان برگزار شد

در این سمینار که در هفته پژوهش برگزار گردید، با حضور گسترده اساتید و دانشجویان همراه بود و جناب آقای عبدالرحمن ابوالقاسمی در این سمینار به سخنرانی پرداختند

با تشکر از مدیر گروه و اساتید و دانشجویان رشته حسابداری

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.