کسب مدال نقره تیم اعزامی دانشستان به نمایشگاه بین المللی اختراعات لهستان

تیم اعزامی دانشستان به نمایشگاه بین المللی اختراعات لهستان توانست مدال نقره را کسب نماید

اعضای تیم شرکت کننده دانشستان آقای دکتر فرشید بزمی و خانم لقمانی

کسب این افتخار را به اعضاء تیم و مجموعه دانشستان تبریک عرض می نمائیم

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.