پیام تسلیت حضور آقای دکتر محمد آزاد

جناب آقای دکتر محمد آزاد

غم از دست دادن پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر داریم

از طرف مدیریت ،کارکنان و دانشجویان

موسسه آموزش عالی دانشستان

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.